top of page

Filtracija tečnih i gasovitih fluida

Semark DOO Pančevo je kompanija koja se specijalizirala za filtraciju u procesnoj industriji. Dugogodišnja besprekorna saradnja u ovoj oblasti sa našim  najvećim kompanijama koje se bave proizvodnjom hrane i pića, farmaceutskih proizvoda, boja i lakova, automobilske industrije, metaloprerađivačke industrije itd. garant je da možemo uspešno da odgovorimo na sve vaše zahteve iz oblasti filtracije i ostvarimo saradnju na obostrano zadovoljstvo.

Na našem tržištu uspešno predstavljamo više stranih principala koji se bave proizvodnjom filter kertridža (filter uložaka) za filtraciju tečnih i gasovitih fluida od kojih izdvajamo:

3M Purification (CUNO) - mehanička filtracija svih tečnosti i gasova, sterilna filtracija (mikrobiološka filtracija) membranskim filter kertridžima (filter svećama od polipropilena, najlona 66 i poliestersulfona PES), filtracijske komponente i sistemi za HoReCa program kao i adekvatna filter kućišta za filter kertridže.

​​FSI (Pall) - filter vreće i filter kertridži najrazličitijih namena i veličina kao i adekvatna filter kućišta.

Delta Filter - samočisteći filtracijski sistemi za visokozaprljane tečnosti i tečnosti visokog viskoziteta i gustine.

Het Anke - samočisteći HEPA filtracijski sistemi namenjeni za upotrebu tamo gde je količina nečistoća u vazduhu izuzetno visoka čijom se upotrebom postiže značajna ušteda u odnosu na standardne HEPA filterske elemene.

Biće nam zadovoljstvo da nas kontaktirate i da u zajedničkom razgovoru pokušamo da pronađemo najbolje filtracijsko rešenje za vaše potrebe.

bottom of page