top of page

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

 

Semark D.O.O. ozbiljno i odgovorno pristupa primeni, održavanju i stalnom poboljšavanju Integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda:

SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 14001:2015; SRPS ISO 45001:2018.

Naša kompanija, Semark D.O.O.,  je prepoznatljiva po tome što se bavi nabavkom, prodajom, distribucijom filtracijskih, hidrauličkih i pneumatskih komponenti i sistema za industrijsku proizvodnju i HoReCa program. Ono što nas izdvaja od drugih je vrhunska stručnost naših ljudi, koja pruža usluge našim kupcima kroz  konsalting i tehničku podršku nalazeći najbolje rešenje.  Dugoročna saradnja sa kompanijama čije vrhunske proizvode u ponudi imamo, posledica su dugogodišnjeg iskustva i  kompetentosti naše kompanije u ovoj oblasti.

 

Posebnu pažnju posvećujemo:

  • sigurnom i kvalitetnom upravljanju procesom pružanja usluga,

  • ispunjenju rokova isporuke i zahteva za kvalitet,

  • minimiziranju rizika poslovanja

  • racionalnom korišćenju prirodnih resura,

  • smanjivanju generisanja otpada iz svih procesa,

  • smanjivanju emisija u vazduh,

  • pružanju bezbednih i zdravih uslova rada,

  • zadovoljenju zakonske regulative,

  • eliminisanju opasnosti i minimiziranju rizika na radnom mestu,

  • podizanju svesti o bezbednom i zdravom radu u SEMARK DOO kroz konsultacije i učestvovanje samih zaposlenih.

 

Semark D.O.O. je sebi zadao visoke kriterijume poslovanja, kako bi bio u mogućnosti da ispuni sve zahteve koje kupac može postaviti.

Naša Politika ogleda se u težnji da se reklamacije od strane naših kupaca svode na minimum i da ostvarujemo dugoročnu saradnju sa našim kupcima. Osvajamo HoReCa tržište sa plasmanom filtracijskih komponenti i dokazujemo superiornost proizvoda koje nudimo.

Zahtevi standarda koje ispunjavamo i aktuelni zakoni i propisi doprinose još više činjenici da ostanemo prepoznatljivi među našim kupcima.

 

Ova Politika je  dostupna i razumljiva za sve zaposlene, poslovne partnere i ostale zainteresovane strane.

 

Politiku integrisanog sistema menadžmenta redovno preispitujemo, jer ona, kao ogledalo našeg postojanja, mora u svakom momentu da bude aktuelna.

Pančevo, Decembar 2019.                                                                                                                         Direktor:

Semark DOO

Ivan Mladenović

bottom of page